Zabıt Katibi Maaşları

Hukuk alanına ilgi duyan bir kişi iseniz ve yazışmalarla da aranız iyi ise zabit katibi olmayı düşünebilir ve bu konuda eğitiminizi yönlendirebilirsiniz. Fakat bundan önce tam olarak zabıt katibi nedir sorusunu cevaplandırmak daha aydınlatıcı olabilir. Zabıt katibi, adliyeler, seçim kurulları, bölge idare mahkemeleri ve icra daireleri gibi görev alanlarında yazışma, kalem işleri, dosyalama, duruşma tutanakları ve düzenlenmesi, sekretarya gibi işlerden sorumlu olan kişilerdir.

Zabıt Katibi Ne İş Yapar?

Genel olarak sözleşmeli olarak istihdam edilen zabıt katipleri, kadrolu personele göre özlük hakları düşük olan personel olmasına rağmen görev ve sorumlulukları yüksektir. Özellikle mahkemelerde görev yapan zabıt katiplerinin iş yoğunluğu oldukça fazladır.

Zabıt Kâtibi;

 • İcra takip işlemleri yapar.
 • Usulüne uygun karar ve tutanakları yazar.
 • Davalar ile ilgili müzekkereleri yazarak, gerekli yerlere zamanında gönderi yapar.
 • Gelen cevap yazılarına dair istenilen bilgiler olmadığı tespit edilirse ilgili makama bilgilendirme yapar.
 • Duruşma günü öncesi gerekli olan yazıları yazar.
 • Serbest bırakma ve tutuklama yazıları ile hüküm özetlerini zamanında yazar ve ilgili makama teslim eder.
 • Nafaka takdiri, nüfus kayıt düzeltme işlemleri ve mirasçılık belgesi gibi davalara ilişkin aciliyeti olan kararları diğerlerinden önce ve hızlı yazar,
 • Mahkeme dışında hakim huzurunda yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunur,
 • Kanun ve yönetmelikle verilmiş olan diğer görevleri yürütür.

Zabıt Katibi Olmak İsteyen Kişilerin Nitelikleri Nasıl Olmalı?

Zabıt katibi olmak isteyen bir kişi, sosyolojiye ve hukuka ilgi duymalı, bilgisayar ile on parmak klavye kullanabilmeli, Türkçe’yi iyi kullanırken resmi yazışma kurallarını da çok iyi bilmeli, aynı zamanda çalışkan, titiz ve güvenilir, sorumluluk sahibi olmalı, iletişimi güçlü olmalı, nezaket ve protokol kurallarını bilen ve uyan biri olmalıdır.

Zabıt Katibi Nerelerde Çalışabilir?

Zabıt katibi;

 • Ceza infaz kurumları ve tutukevleri
 • Noterlerde,
 • Resmi ya da özel bankalarda,
 • Çeşitli kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda bulunan Hukuk Müşavirliği bölümlerinde,
 • Adalet Bakanlığında,
 • Cumhuriyet başsavcılıklarında,
 • Mahkemelerde,
 • Hukuk ve avukat bürolarında,
 • Yüksek Seçim Kurulunda,
 • Özel güvenlik şirketlerinde,
 • Sigorta şirketlerinde çalışabilirler.

Zabıt Katibi Maaşları 2018

Zabit katibi 3 bin TL maaş almaktadır. Ama bu durum zabit katibinin ön lisans ya da lisans mezunu olmasına göre değişkenlik gösterirken; kişinin görev yaptığı, aile durumu ve çocuklu olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir.

Yorum yapılmamış.

Bu yazıya yorum yap