Pratisyen Hekim Maaşları

Pratisyen hekim, insan sağlığının korunmasına yönelik tedbirler alırken; hastalıklar için tanılama yapan ve tıbbi ya da cerrahi müdahalelerle tedavi sağlayan kişiler olarak tanımlanabilir. Üniversitelerin tıp fakültelerini 6 yıl okuduktan sonra ‘’pratisyen hekim’’ unvanını alarak, devlet tarafından belirlenen maaşla çalışırlar.

Pratisyen hekim olmak isteyenlerin bazı niteliklere sahip olması gerekir.

 • Belleğin güçlü olması gerekir.
 • İnsanların duygularını anlayan ve empati yeteneğinin gelişmiş olması gerekir.
 • Olayları karşı araştırma merakı duyabilmelidir.
 • Okuma ve araştırmayı sevmeli ki tıptaki yenilikleri takip edebilmesi gerekir.
 • Hijyen kurallarına dikkat eden ve dikkatli, sabırlı, fedakar kişiler olmaları gerekir.
 • Yara ve pis koku gibi olumsuzluklardan rahatsız olmamalı ve soğukkanlı bireyler olmalıdır.

Pratisyen Doktorların Görevleri

Pratisyen hekimler, aynı görevleri yaparken çalışma şartlarına göre farklı görevlerden de sorumlu olabilir. Sağlık kuruluşuna başvuran bir kişi için ilk tanıyı koyan kişiler pratisyen hekimlerdir. Görevleri geniş olmakla birlikte aşağıdaki gibi sayılabilir.

 • Hastanın şikayeti ile tıbbi öyküsünü ve ailesi hakkındaki bilgiyi alır ve kayıt eder.
 • Hastanın fiziki muayenesi yapar.
 • Hastanın teşhisi için durumuna uygun olarak idrar, kan, röntgen, biyokimya, ultrason, endoskopi, ilaçlı film ya da tam kan gibi tetkikler ister.
 • Hasta ile ilgili ileri tetkiklere ihtiyaç duyduğunda gerekli uzman doktora sevkini yapar.
 • Muayene bulguları ile tetkik sonuçları kapsamında hastalığın teşhisi ile tedavisi ve izlenmesi açısından verileri yorumlayarak değerlendirir.
 • Teşhis sonucu ilaç yazar.
 • Hasta ya da hasta yakınına hastalık ile tedavi seçenekleri ve korunma yolları ile ilgili bilgi verir.
 • Hastalığın seyri doğrultusunda tedavi değişikliğine karar verebilir.
 • İş ve trafik kazası, ölüm ile yaralanma gibi olayları polise bildirerek rapor düzenler.
 • Aile planlaması ile ilgili danışmanlık yapar ve nasıl uygulayacağına dair bilgilendirme yapar.
 • Sorumlu olduğu hastane ile tıp servislerini idare eder.
 • Bulaşıcı hastalık söz konusu olduğu zaman gerekli önlemlere yönelik çalışma yapar.

Pratisyen Hekimlerin Kullandığı Araç ve Gereçler

 • Steteskop,
 • Refleks çekici,
 • Kalp elektrocihazı,
 • Tansiyon aleti,
 • Laboratuar alet ve malzemeleri.
 • Otoskop (kulak muayene aleti),
 • Dil baskısı,
 • Oftalmopkop (göz muayene aleti),
 • Beden termometresi olarak sıralanabilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Pratisyen hekimler;

 • Sağlık ocakları,
 • Devlet hastanelerinin acil servisleri,
 • Verem Savaş Dispanserleri,
 • Kurum Hekimlikleri,
 • Özel hastane ve polikliniklerde hekim ya da yönetici olarak çalışabilirler.

Pratisyen Hekim Ne Kadar Maaş Alır?

Pratisyen hekim maaşları belirlenirken hizmet yılı, devlet ya da özel sağlık kurumu olup olmadığı, çalışma koşulları gibi etkenler maaş belirlenmesinde etkilidir. Genel olarak uzmanlık alanına göre maaşları 6 bin ile 11 bin arasında değişkenlik gösterir. Bu tutarlara ayrıca döner sermayeden de ek gelir gelmektedir.

Özel de ya da serbest olarak çalışanların maaşları ise, bulundukları ile ve bilgi ile becerisine göre değişkenlik göstermektedir.

Yorum yapılmamış.

Bu yazıya yorum yap