POMEM Başvuru Şartları ve Alımları

Devlet; halkını korumak ve güvenlik problemlerine müdahale etmek amacıyla belirli bir sayıda güvenlik kuvveti bulundurmak zorundadır. Polisler, bu güvenlik kuvvetlerinden sayıca en fazla olanlarıdır. Polis; İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan ve sorumlu olduğu alan içerisindeki asayiş, kontrol ve güvenliği sağlamakla yükümlü kolluk kuvvetidir. Bu makalemizde sizlere 2018 yılı POMEM başvuru şartları ve POMEM alımları gibi konulardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz.

POMEM Nedir?

POMEM; Polis Meslek Eğitim Merkezi anlamına gelen, polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış versiyonudur. Bu okulda; altı ay ve üzeri eğitim verilmekle birlikte, aynı zamanda yatılı ve üniformalı bir okuldur. Devlet; bu okuldaki öğrencilerin eğitimleri boyunca tüm ihtiyaçlarını ve harçlıklarını karşılar. Bu okula gidenler; tıpkı diğr yatılı okullarda olduğu gibi ev iznine çıkabilirler. Bu okulun öğrencileri; resmi ve dini tatillerde izinli sayılmakla beraber sosyal aktivitelere de katılabilirler. Bu kurumdan mezun olan bir öğrenci artık polis unvanını almaya hak kazanır, ve bundan sonrasında Polis Teşkilatı bünyesinde çalışmaya başlar.

POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

POMEM’e başvurabilmek için genel olarak yaş, sağlık ve eğitim kriterlerinin başvuru şartlarına uygun olması gerekmektedir. POMEM’e başvurmak isteyen kişinin, başvuru yapılacak yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması aranılan birinci şarttır. Erkeklerde ve kadınlarda yaş sınırı aynıdır. Ayrıca, başvurmak isteyen kişilerde askerlik şartı aranmamaktadır ve hatta askerlik sırasında da başvuru yapma şansı bulunmaktadır. Silahlı kolluk kuvveti olarak hizmet eden polislerde sağlık koşullarına oldukça dikkat edilmektedir. Aranılan sağlık koşullarında en çok dikkat edilen kriter, kişinin herhangi bir görme problemi olup olmamasıdır. POMEM’e başvuru yapmak isteyen kişinin iki gözünün de görme gücünün toplamının 20 üzerinden en az 16 olması gerekmektedir. Lazer operasyonu geçirmiş kişilerin başvuru yapmasında herhangi bir sakınca yoktur sadece gereken oranı sağlamış olmalıdırlar.

Göz haricinde genel sağlık şartlarında da aranılan bazı kriterler bulunmaktadır. Başvuru yapan kişinin, kambur olmaması ve kuş göğsü kafese sahip olmaması şartı aranır. Bununla birlikte, kişinin konuşması düzgün olmalı ve dişleri de eksiksiz olmalıdır. Diş teli sahibi olanların başvuru yapmasında herhangi bir sakınca yokken, beşten fazla dişi eksik olan kişinin başvurusu reddedilir. Başvuru yapan kişinin kel olması herhangi bir problem teşkil etmezken, kadın adayların hamile olması doğrudan elenme sebebidir.

Sağlık aşamalarını geçen kişinin sicil durumu kontrol edilmektedir. Başvuru yapan kişinin ya da birinci derece yakınlarının yüz kızartıcı bir suçtan dolayı sabıka kayıtlarının olmaması gereklidir. Bununla birlikte; kişinin herhangi bir davadan koşullu olarak serbest bırakılmış olması bile sicilini olumsuz etkileyip kabul edilme şansını azaltacaktır. Fakat, hukukta suçların kişisel sayılmasından mütevellit kişinin diğer aile üyelerinin sicil durumu, devlete karşı bir suç işlemedikleri takdirde kişinin durumunu etkilemeyecektir.

POMEM Başvuru Aşamaları Nelerdir? (2018)

POMEM aşamaları; KPSS sınavına girmek, internet yoluyla başvuru yapmak, ön sağlık elemesine katılmak, fiziki yeterlilik parkuruna katılmak, ve sözlü mülakata katılmak olarak özetlenebilir. KPSS baraj puanı; 60 veya 65 olmakla birlikte lisans programından mezun olan kişilerin genel yetenek ve genel kültür sınavlarından bu puanları almış olmaları şarttır. Boy şartı erkeklerde minimum 1.72 iken, kadınlarda ise 1.62 olarak belirlenmiştir. Sağlık testinde boy kilo analizi tamamlanan adaylar, fiziki parkur testine tabi tutulurlar. Fiziki parkur testinde ise; kişinin mekik, koşu, engelli parkur etaplarındaki performansı ölçülerek puanlama aşamasına geçilir.

POMEM Puanı Nasıl Oluşur?

POMEM puanı hesaplanırken belirli yüzdeler dikkate alınır. Öncelikle kişinin, KPSS puanının %30’u hesaplanarak genel puanlamaya dahil edilir. Bunun ardından, kişinin fiziki parkur testlerindeki performansına göre aldığı puanın %30’u hesaplanarak genel puanlamaya eklenir. Bu iki aşamanın ardından kişinin sözlü mülakatta aldığı puanın %40’ı hesaplanarak genel puanlamaya eklenir ve kişinin toplam POMEM puanı belirlenmiş olur. Bu puan ile hem Türkiye geneline göre hem de kişinin katıldığı ile göre sıralama yapılır.

Bu sürecin ardından erkeklerde ve kadınlarda asil listeler oluşturulur. Hemen ardından alınacak kişi sayısına göre adaylar çağrılmaya başlanır. Herhangi bir nedenden gelmeyen adaylar ya da başka bir sebepten dolayı elenen adayların yerine oluşturulan yedek listeden adaylar çağrılır. Bu süreç, alınacak kişi sayısı tamamlanana kadar devam eder. Yedek listedeki adayların da her an hazır olması gerekmektedir.

Yorum yapılmamış.

Bu yazıya yorum yap