Güncel Anestezi Teknikeri Maaşları

Anestezi teknikerleri, herhangi bir cerrahi operasyon sırasında anestezi ile ilgili işleri yapan, anestezi doktorunun talimatları ile operasyon sırasında hastanın beyinsel faaliyetlerinin kontrolünü ve müdahalesini yöneten kişilerdir. Anestezi teknikeri ile anestezi teknisyeni genel hatları ile bakıldığında aynı görevleri yerine getirmektedirler. Ancak anestezi teknikerinin ve anestezi teknisyenin aldıkları eğitim düzeyi farklıdır, bu yüzden kademe farkı oluşmaktadır.

Ortaöğretim yani lise düzeyinde sağlık meslek liselerinin anestezi bölümünden mezun olan herhangi bir öğrencinin mezuniyetinden sonraki unvanı anestezi teknikeri iken yüksek öğretim yani üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarında anestezi bölümünü bitirip mezun olan kişilerin unvanları ise anestezi teknikeri olarak adlandırılmıştır.

Türkiye’de sağlık sistemine bakılacak olursa cerrahi operasyon sırasında veya diğer anestezi gerektiren tedavi yöntemleri esnasında hem anestezi teknikerinin hem de anestezi teknisyeninin yaptıkları işler eşit işlerdir. Tabii, bu durum her hastaneden hastaneye farklılıklar gösterebilirken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde ise sadece kademe ve maaş farklılıkları bulunmaktadır.

Anestezi teknikerlerinin görev yerleri genellikle ameliyathanelerdir. Bunun dışında operasyon öncesinde hastanın hazırlanması ve gereken durumlarda hastanın odasında anestezi verilmesi gibi görevlerde de anestezi teknikeri bulunmaktadır. Ameliyat sırasında anestezi doktorunun yardımcısı durumunda olurlar. Hastanın ameliyata hazır olmasını sağlarlar. Hastaya gerekli ilaçları uygularlar. Hastayı monitörize eder ve anestezi uzmanı gözetiminde hastaya anestezi verilmesine yardımcı olurlar. Gelişmemiş taşra bölgelerimizde ise hasta takibi yapmakta da görevlidirler. Hasta takibi sırasında oluşabilecek herhangi kötü bir durumda durumu anestezi uzmanına haber verirler.

2018 Devlette Anestezi Teknikeri Maaşları

Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı devlet hastanelerinde görev yapan anestezi teknikerlerinin maaşı hastanenin maaşlarına ek olarak vermiş oldukları katkı paylarına göre değişkenlik göstermektedir. Ancak genelleme yapacak olursak 2018 yılında hali hazırda göreve yeni başlayan bir anestezi teknikerinin net maaşı 3000 – 3500 TL arasında olacaktır. Bu ücreti katkı payına göre ayıracak olursak 2700-3000 TL arası net maaş + 300 – 500 TL arası döner sermaye katkısı olacaktır.

2018 Özel Hastanelerde Anestezi Teknikeri Maaşları

Maaş durumu ve çalışma şartları devlet hastaneleri ve özel hastaneler arasında tabii ki büyük bir değişkenlik göstermektedir. Öyledir ki ismi duyulmuş, birçok hastanesi bulunan veya kalitesi diğer özel hastanelere nazaran daha yüksek olan özel hastanelerde maaşlarda yüksek ücret görüldüğü bilinmektedir. Örneğin Acıbadem Hastanesi anestezi teknikeri maaşı 3500-4000 TL + ikramiye ve ekstralar olurken; diğer özel hastanelerde bu ücretin 2000 – 2500 TL arasında değişkenlik gösterdiği görülmüştür.

Anestezi teknikerliği son zamanlarda oldukça revaçta ve en çok talep görülen nadir mesleklerden birisidir. Çalışma kolaylığı, maaş dolgunluğu, atanma şansları ve kadro boşlukları gibi nedenlerden dolayı pek çok kişi bu bölümün eğitimini görmek için çabalamaktadır. Öyledir ki anestezi teknikerliği gerçekten de birçok avantajı ve iş bulma olanağı pek fazladır.

2 yorum yapılmış.

  1. Atanamayan Anestezist. 2 Ekim 2018
  2. gizli 31 Aralık 2018

Bu yazıya yorum yap