ALES Puan Hesaplama Aracı

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

Testlerinin çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavın cevap kağıtları ÖSYM tarafından optik okuyucu sayesinde okunarak, bilgisayar ortamında sınavlar değerlendirilecektir. Adayların sözel ve sayısal olmak üzere her iki bölümden verdikleri doğru ve yanlış cevaplar, ayrı olacak şekilde toplanarak; yanlış cevap sayısına göre, doğrulardan 1/4 ‘ü çıkarılacak ham puanlar hesaplanır.

Sözel ve sayısal bölümler için tüm adaylara yönelik ham puanlar ile birlikte standart sapmalar hesaplanır. Ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olacak puanlara dönüştürülür. Böylece her aday adına ‘’Sayısal ile Sözel Standart Puanlar (SP)’’ hesaplanır. Standart puanlar kullanılarak, her aday için sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı adayın ağırlık puanı hesaplanacaktır.

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

Puan Türü                                Sayısal Testi                         Sözel Testi

ALES Sözel Puanı                    0,25                                    0,75

ALES Sayısal Puanı                    0,75                                   0,25

ALES Eşit Ağırlık Puanı           0,50                                    0,50

Sınav sonrası ÖSYM Başkanlığı ya da yargı mercilerinin iptal ettiği sorular, değerlendirme dışı bırakılır ve yeniden sorular için puan değeri hesaplanır. Aşağıdaki verilen formül sayesinde puanlar 100 üzerinden puanlara dönüştürülür.

ales puani

ales puanı hesaplama

ALES nedir, ALES puanı ne işe yarar?

Akademik kadrolara öğretim üyesi hariç, ALES puanı şartı aranmakla birlikte, tezli yüksek lisans yapılması içinde ALES puan şartı aranmaktadır. Yurtdışındaki üniversitelerde yüksek lisans yapacak adaylar içinde mecburi hizmet yükümlüğü dışında ALES puan şartı bulunmaktadır. Sadece tezsiz yüksek lisans başvuruları için ALES puan şartı aranmaz.

ALES, içerik olarak KPSS gibi bilgi gerektirmemekte olup, analitik düşünme ile mantığın sentezlendiği bir sınavdır. Sözel 1 ve 2 kısımları için sözel mantık sorularına yer verilirken, sayısal 1 ve 2 kısımlarında da sayısal mantık sorularına yer verilir. Mantık soruları zor gibi görünse de tablo çizme mantığı kavrandığı zaman, sorular kısa sürede çözülebilecektir.

ALES’ te başarı adına kaç puan alınmalıdır?

  • Yüksek lisans ve doktora için ALES başarı puanı en az 55 olmakla birlikte, başarı puanı üniversiten üniversiteye değişkenlik göstermektedir.
  • Yükseköğretim kurumlarında öğretim kadrosuna da açıktan ya da öğretim elemanı dışındaki kadrolar için naklen atanabilmek için ALES sınavından 100 puan üzerinden en az 75 almak gerekmektedir.

Yorum yapılmamış.

Bu yazıya yorum yap