2018 Yılı Hemşire Yardımcısı Ne Kadar Maaş Alır?

Hemşire yardımcısı ne kadar maaş alır?

‘’Hemşire yardımcısı ne kadar maaş alır?’’ sorusunu cevaplandırmadan önce, hemşire yardımcısının herhangi bir sağlık kuruluşu ya da hastanede çalışan ve hemşire gözetiminde görev alan yardımcı personel olarak tanımlamak gerekir.

Sağlık Meslek Liseleri mezunları sınavsız geçiş yaparak hemşirelik, radyoloji teknisyenliği, anestezi teknisyenliği, diş teknisyenliği ve acil tıp teknisyenliği gibi meslekleri tercih edebiliyordu. Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014 tarihinde çıkarılan yönetmelik kapsamında değişiklik yapılarak Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının statülerinde değişiklik yapıldı ve yeni statüye göre hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ile sağlık bakım teknisyenliği olarak görevlere getirildi.

Hemşire Yardımcısının görevleri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014 tarihinde çıkarılan yönetmelik kapsamında hemşire yardımcılarının görevleri;

 • Hasta odasını düzenlemek ve temizliğini yapmak,
 • Hasta yatağını yapmak,
 • Hasta güvenliğinin sağlanmasına destek olmak,
 • Hasta tedavi planına göre hemşire tarafından uygun görülen oral ilaçları hastaya vermek,
 • Hastaya kişisel bakım ve temizliğinde yardımcı olmak,
 • Hastanın deri bütünlüğü hakkında hemşireye bilgi sunmak,
 • Hastanın muayene ya da tedavi anında giysilerini çıkarmasına ve giyinmesine yardımcı olmak,
 • Hastada yatak yarası oluşmaması adına hemşireye yardımcı olmak,
 • Hastanın günlük yaşam aktivitelerini yapması adına yardımcı olmak,
 • Yataktan kalkamayan ya da kalkması gereken hastalar için boşaltım ile ilgili işlemleri yapmak, boşaltıma yönelik herhangi bir sorun hakkında hemşireye bilgi vermek,
 • Hastaya ait olan idrar torbasını boşaltmak ve değiştirmek,
 • Hastadan idrar ve dışkı örneği almak,
 • Hastaya beslenme programı kapsamında beslenme sırasında yardımcı olmak,
 • Hastanın kilo takibini yapmak,
 • Hemşirenin uygun gördüğü zaman diliminde hastanın yürümesine ya da hareket etmesine yardımcı olmak,
 • Hastanın bir başka birime ya da kliniğe transferine yardımcı olmak ve refakat etmek,
 • Hastaya yönelik hazırlanan egzersiz programının uygulanması sırasında hastaya yardımcı olmak,
 • Hastanın genel durumunda mevcut olan değişiklikleri hemşireye bildirmek,
 • Ölüm sonrası yapılacak bakımları uygulamak,
 • Tahlil için alınan kan, doku ve benzeri örneklerin laboratuara iletilmesini sağlamak,
 • Hasta bakımı için kullanılan malzemeleri hazırlamak, dezenfekte etmek ve saklamak olarak belirlenmiştir.

Hemşire Yardımcısı daha sonra hemşire olabilir mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014 tarihinde çıkarılan yönetmelik kapsamında, Sağlık Meslek Lisesi mezunları hemşire olmak isterse, en az ön lisans seviyesinde hemşirelik bölümünden mezun olması gerekir. Ön lisans bölümünü başarı ile bitirmeleri durumunda hemşire olarak görev yapabilirler.

Hemşire yardımcısı maaşı ne kadar?

Hemşire yardımcıları bir önceki dönemde net olarak 2 bin 550 TL civarında maaş alırken; 2018 yılında maaşlara yağılan zamlarla birlikte hemşire yardımcılarının maaşları 3 bin TL’ye yaklaşmıştır. Ücretleri evli ya da çocuk sahibi olma durumlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Yorum yapılmamış.

Bu yazıya yorum yap